Mijn vader Thijs Sterk

Hanneke Sterk

Het overzicht van zijn werk beslaat voornamelijk de periode 1960 - 1982.

In die periode heeft hij zich pas echt als schilder kunnen ontplooien. Voor 1960 waren voldoende inkomsten voor zijn gezin met zes kinderen zijn voornaamste zorg.

Van zijn vele monumentale werk herinner ik me vooral de werkzaamheden aan een groot glas-in-betonraam, dat hij voor een school in Noordwijkerhout maakte.Hoe hij ingespannen stond te kappen en kon uitweiden over de lichtval in het glas: "Wat een prachtig materiaal". Dat hij daarbij wat de vorm betreft nog moest loskomen van zijn oude leerschool bij Joep Nicolas, het strak omlijnde van het glas-in-lood werk en de wat starre religieuze afbeeldingen, staat duidelijk in tegenstelling tot de vrijheid, die hij in zijn latere schilderwerk zou nemen.

Glas in Beton Raam

Hij had een brede belangstelling. De overgave waarmee hij in Catrijp het amateurtoneel regisseerde, zich uitlevend in decors en kostuums, maakte hem in het dorp geliefd.